Hur ofta ordinerar man generisk Viagra

Praktiskt taget alla män som någon gång stött på problem med erektionen är intresserade av att veta hur vanligt detta är och vilka läkemedel som kan hjälpa vid sådana besvär?

Enligt vissa vetenskapliga uppgifter kan erektil dysfunktion i en eller annan grad observeras hos mera än 50% av de patienter hos urologen som är 40 år eller äldre. Fullständig impotens hos män tillhörande denna grupp kan dock observeras hos bara 10%. Motsvarande är det omkring 40% av män i åldern 40 år eller äldre som har någon form av erektionsrubbning i någon grad.

Det är värt att notera att undersökningar inom detta område inte kan räknas som exakta. Detta för att det med stor sannolikhet är så att uppgifterna är lägre räknade, då långt ifrån alla män är benägna att erkänna att de har problem och en del anser trots märkbara besvär att allt är helt i sin ordning. De förklarar och kopplar istället ihop potensproblemen med åldern.

Men enligt de forskningsresultat som finns att tillgå har problem med erektionen ingenting med ålder att göra.

Detta är inga beroende funktioner. Sänkt libido är en sak, medan hur pass starkt erigerad och fylld penis blir under samlag är en helt annan.

Om problemet med sänkt libido kan ha sitt ursprung i patientens ålder och livsstil, har det andra problemet ingenting med ålder att göra. Ifall en man inte kan få tillräckligt stark erektion för att genomföra ett samlag, men samtidigt i sin ungdom inte hade några som helst problem med detta är detta en tydlig indikation på att problemen är förknippade med blodflödet i penis.

Viagra ordineras till de patienter som önskar lösa problem med erektionen som är orsakade av rubbningar i blodkärlen i penis eller psykologiska faktorer med bakgrund av periodiska dysfunktioner av kärlen.

Eftersom mera än 50% av männen äldre än 40 år har fastställda problem med erektionen finns det skäl att anta att inte var och en av dem inte kan tillåta sig att köpa originalet av Viagra för att bli kvitt dessa problem. Till hjälp finns då kopior på preparatet som är helt identiska till sin sammansättning av det aktiva ämnet, men har en lägre kostnad mycket tack vare låga utgifter på framtagning hos läkemedelsföretagen.

För att få inta generisk Viagra behöver problemen med erektion inte vara starkt yttrade. Det är bevisat att till och med hos ”fullt friska” män, eller rättare sagt, de som anses sig vara det, fylls efter intag av Viagra venerna i penis upp med blod mycket kraftigare och erektionen håller sig i mera än 5-10 minuter. Detta då erektionen annars hade kunnat hålla sig i inte mera än 2-5 minuter.

Här är det dock viktigt att förstå att Viagra verkar på musklernas och kärlens avslappningsförmåga då det bort de mikrospasmer i penis som inte låten den bli uppfylld helt. Därför har Viagra absolut ingen verkan på en fullt frisk människa. Eller mera exakt, bör inte ha. Men vart kan man hitta fullt friska kärl hos män i om än 30-årsålder? Dessutom påverkar sådana saker som rökning, intag av alkohol före sex och obalanserad kost på möjligheten för penis att rymma en större mängd blod i sig.

Just därför märker många män för sig själv en helt fantastisk förstoring av penis på 1-2 cm efter att ha tagit generisk Viagra.

Dock är det värt att varna de som är ute efter de här extra centimetrarna. Doseringsmängden har ingen förstärkande effekt!

För en frisk person är det fullt tillräckligt att för märkbar effekt inta 25 mg av preparatet, samtidigt som det för någon med starkare yttrade problem behöver 100 mg. Viagra är precis som alla sina generiska varianter inte någon upphetsare. Därför kommer dosen inte att ha någon inverkan på den förstärkta effekten för dem som enbart har mindre rubbningar i erektionen. Viagra kommer i detta fallet att antingen verka vid en viss dosering, eller inte alls, då verkan hos ämnet Sildenafil avser att sänka mängden kväveoxid i blodet, som framkallar mikrosammandragningar penis blodkärl och muskler.

De män som vill ligga på topp inför en viktig dejt gör bäst i att förse sig med en tablett Sildenafil. Detta låter undvika att fästa uppmärksamheten på möjligheten till några störningar i systemet. Samtidigt ger det mannen en känsla av självsäkerhet och hans flickvän några oförglömliga timmar, då den genomsnittliga verkningstiden bland generiska Viagra är 4 timmar.

Dr. Elisabeth Farrelly

farrelly

Dr. Elisabeth Farrelly är en erfaren specialist inom urologisk kirurgi, verksam sedan 1992. Hon erhöll sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap från det prestigefyllda Karolinska Institutet år 2021. Som överläkare har hon en anställning i urologi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samt vid GHP Urologcentrum Liljeholmen i Stockholm. Dessutom bidrar hon med sin expertis som konsultläkare inom neuro-urologi vid Stockholms Sjukhem. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *