Dr. Elisabeth Farrelly

Dr. Elisabeth Farrelly är en erfaren specialist inom urologisk kirurgi, verksam sedan 1992. Hon erhöll sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap från det prestigefyllda Karolinska Institutet år 2021. Som överläkare har hon en anställning i urologi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samt vid GHP Urologcentrum Liljeholmen i Stockholm. Dessutom bidrar hon med sin expertis som konsultläkare inom neuro-urologi vid Stockholms Sjukhem.

Dr. Farrellys särskilda intresseområden innefattar neuro-urologi, hantering av inkontinensproblem, urodynamik samt funktionell urologi för både kvinnor och män. Hon har även en stor kompetens inom rekonstruktiv urologisk kirurgi. Den gedigna erfarenheten och specialiseringen inom dessa områden gör Dr. Farrelly till en framstående expert inom sitt fält.

Publikationer:

  • Ehren I, Volz D, Farrelly E, Berglund L, Brundin L, Hultling C, Lafolie P.

Effektivitet och inverkan på livskvalitet hos patienter med neurogen detrusoröveraktivitet – En randomiserad, placebokontrollerad dubbelblind studie med Botulinum toxin A. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology, april 2007.

  • Farrelly E, Lindbo L, Wijkström H, Seiger Å.

Stockholm Ryggmärgsskadade Uro Studie: 1. Grundläggande egenskaper och problemöversikt. Scand J Urol, december 2019;53(6):403-10.

  • Farrelly E, Lindbo L, Wijkström H, Seiger Å.

Stockholm Ryggmärgsskadade Uro Studie: 2. Urinvägsinfektioner i en regional prevalensgrupp. Frekvens, symtom och behandlingsstrategier. Scand J Urol, april 2020;54(2):155-61.

  • Hamid R, Lorenzo-Gomez MF, Schulte-Baukloh H, Boroujerdi A, Patel A, Farrelly E.

OnabotulinumtoxinA är en vältolererad och effektiv behandling för terapiresistent överaktiv blåsa i verkliga behandlingsförhållanden. Int Urogynecol J, januari 2021;32(1):65-74.

  • Farrelly E, Lindbo L, Seiger Å.

Stockholm Ryggmärgsskadade Uro Studie: 3. Urodynamiska egenskaper i en regional prevalensgrupp av personer med ryggmärgsskada och indikationer för förbättrad uppföljning. Scand J Urol, oktober 2021;55(5):412-8.

  • Stockholm Ryggmärgsskadade Uro Studie.

Akademisk avhandling. Karolinska Institutet 2021. https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/47803

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00365590601068835?journalCode=isju19

https://se.linkedin.com/in/elisabeth-farrelly-65a87078

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *