Vad är generiska preparat för något?

Precis som är vida känt går det åt mycket tid åt att ta fram nya läkemedelspreparat och oftast också stora ekonomiska medel. För att utveckla och utarbeta ett nytt preparat arbetar först forskare, sedan ska läkare testa det och först efter att positiva resultat har uppnåtts så patenteras läkemedlet. Det är den här långa och tidskrävande processen som i regel är förklaringen till det höga priset på många läkemedel.

Men det finns goda nyheter att glädja sig åt – Världshälsoorganisationen (WHO) har tänkt på konsumenter med medel- och låg inkomstnivå, varpå man år 1994 lyckades uppnå en överrenskommelse tillsammans med företagen-rättighetsinnehavarna till originalen om att förse preparatens verkande form också till andra andra läkemedelsföretag.

På så sätt öppnades möjligheten för andra företag att efter påvisade komponenter kunna producera analoga varianter av originalpreparaten. Äganderätten på patenten bevarades endast i en del av läkemedlens namn, medan namngivandet på det verkande preparatet och dess huvudsakliga komponenter som utgör tablettens ”fyllning” lämnades utan några förändringar i internationellt format. Så började nya läkemedel med en och samma verkan som de dyra originalpreparaten att dyka upp på apotekens hyllor, men med den skillnaden att deras pris var avsevärt mycket lägre och med ett annat, om än ofta ganska likt, produktnamn. Den gemensamma benämningen för dessa är generiska preparat.

Ett påvisande exempel på förvandlingen från ett dyrt och för den vanliga människan praktiskt taget otillgängligt preparat till ett tillgängligt är historien bakom Sildenafil. Detta ämne ingår i sammansättningen av sådana läkemedel som Viagra, Levitra, Cialis och flera andra. Mera än 20 år har gått sedan dessa läkemedel släpptes ut på marknaden och deras formula är numera tillgänglig för företag som specialiserar sig på generiska preparat. Dessa läkemedelsföretag har i sin tur inte bara kunnat skapa en analog till Viagra, utan också kunnat utveckla det ytterligare och dragit effekten till sitt maximum samtidigt som man minimerat biverkningarna.

Priset på ett generiskt preparat är således en viktig faktor. Det är mycket lägre än priset på originalet av Viagra. Du kommer att bli positivt överraskad när du jämför priser på amerikanska Viagra på apoteket med det för dess generiska variant.

Sålunda, du har alltså bestämt dig för att införskaffa och prova på generisk Viagra? Och det uppstår naturligtvis funderingar i huruvida denna ”ersättare” för Viagra är lika bra som sitt original.

Det är otvivelaktigen så att den ideala lösningen i alla tider har varit förhållandet mellan pris och kvalité. Just därför är generisk Viagra så populär. Tusentals företag över hela världen producerar numera tabletterna med det verkande ämnet Sildenafil och har med framgång sålt dem på marknaden redan i många år. Precis som med Viagra går de generiska preparaten igenom undersökningen, kontroller och går först efter detta ut till försäljning. En massa människor har redan provat på den fantastiska verkan hos generiska Viagra och njuter av ett aktivt sexliv dag efter dag.

Om du har börjat att få problem med erektionen och orsaken till detta är en rubbning i blodcirkulationen i penis kommer du inte runt detta utan Sildenafil. Först måste du naturligtvis ändå vända dig till läkare för konsultering och inte låta problemet ”ha sin gång”, därför att en erfaren specialist kan hjälpa dig att fastställa en diagnos och sedan definera vilken dos av preparatet du ska ha.

Viagra och dess generiska varianter sätter igång en ”kuvandeprocess” av kväveoxid som orsaker spasmer i könsorganets muskler och kärl. Eftersom det här problemet i 80% hos männen är anledningen till erektil dysfunktion kommer sexlivet att bli olyckligt utan Viagra.

Om intag av tabletter för förhöjt blodtryck kan vara avgörande för en människas liv, så kan intag av Viagra otvivelaktigen vara det för en mans sexliv. Är det verkligen värt att neka sig själv njutning och behag på grund av ett preparats höga pris? Eller är det kanske då bättre att hitta en passande generisk variant av Viagra och börja njuta av intim närhet så ofta man bara känner för det?

Dr. Elisabeth Farrelly

farrelly

Dr. Elisabeth Farrelly är en erfaren specialist inom urologisk kirurgi, verksam sedan 1992. Hon erhöll sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap från det prestigefyllda Karolinska Institutet år 2021. Som överläkare har hon en anställning i urologi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samt vid GHP Urologcentrum Liljeholmen i Stockholm. Dessutom bidrar hon med sin expertis som konsultläkare inom neuro-urologi vid Stockholms Sjukhem. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *