Utmärkande egenskaper hos Generisk Viagra Soft

En modefierad och förfinad analog av det kända läkemedlet Viagra. En generisk variant är ingen afrodisiakum och innehar ingen hormonell verkan.

Preparatets verkan uppstår uteslutande vid sexuell upphetsning och därför kommer följdaktligen vid intag av läkemedlet inte heller någon oplanerad erektion helt plötsligt att uppkomma. Erektionen aktiveras avsevärd mycket fortare med än den klassiska versionen av Viagra. Effekten börjar efter ungefär 20-30 minuter.

Erektionens varaktighet efter användande av Viagra Soft kan pågå i upp till 4-6 timmars tid. En tablett läggs under tungan och går där ned tills den helt har lösts upp. Den generiska varianten går utmärkt att kombinera med all sorts mat, samt alkoholhaltiga drycker. Några tydliga begränsningar när det kommer till intag av alkohol eller mat vid användande av preparatet finns således inte.

Möjligheten att kombinera och användanda preparatet samtidigt tillsammans med alkohol och kaloririk mat förklaras med de efterföljande processer som inträffar i organismen efter att tabletten gått in i blodet. I munhålans botten finns en enorm mängd väldigt små kapillärer och receptorer som ligger i direkt närhet till tungan.

Därav följer att de elementarpartiklar som finns i preparatet väldigt fort tas upp i blodcirkulationen och sedan in i mannens organism. Mycket tack vare detta sätt att inta tabletterna är det samtidigt möjligt att inte behöva begränsa sig varken när det kommer till mat eller alkohol.

Dr. Maher Khaldi

Maher Khaldi

Maher Khaldi, en specialist inom urologi och klinisk biträdande professor, blev i januari 2020 utnämnd till klinisk professor vid Stockholms universitet och överläkare på avdelningen för urinvägssjukdomar på ett sjukhus i Stockholm. Hans specialområden inkluderar sexuell dysfunktion, manlig infertilitet och urinproblem. Med en doktorsexamen från 2013 och en medicinsk examen erhållen 2021, har Mikkel en aktiv roll i redaktionskommittéerna för […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *