Såhär verkar Cialis Soft

Låt oss se efter hur man fördelar doseringarna rätt och tillämpar preparatet Cialis Soft. Det här läkemedlet i tablettform ska gå ned och försvinna under tungan för att på så vis kunna börja verka snabbare. Den maximalt tillåtna dosering som rekommenderas är 25 mg, inte mera än så. Oavsett matintag bör Cialis användas direkt före antagen sexuell närhet. Det minimala mellanrum i tid som måste gå efter intag av preparatet är 16 minuter före sexuell kontakt.

Kom ihåg att detta endast är den minimala tidsfristen. Den maximala tid som Cialis kommer att verka aktivt i mannens organism är ett och ett halvt dygn, det vill säga 36 timmar. När som helst under dessa timmar kan du lugnt gå över till sexuell kontakt. Varje person kan själv definera och avgöra efter att några gånger ha intagit preparatet, vilken intagstid som är mest optimal för dennes organism, när det passar bäst. För det är ju så att varje organism är en separat individ. Det rekommenderas att inte överskrida läkemedlets intagningsfrekvens på en gång per dygn. Det är fullt tillräckligt att ta en tablett en gång om dagen. Om de här rekommendationerna inte efterföljs kan det finnas stor risk för att biverkningar kommer att yttra sig, vilket är ett bevis på överdosering.

Dr. Elisabeth Farrelly

farrelly

Dr. Elisabeth Farrelly är en erfaren specialist inom urologisk kirurgi, verksam sedan 1992. Hon erhöll sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap från det prestigefyllda Karolinska Institutet år 2021. Som överläkare har hon en anställning i urologi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samt vid GHP Urologcentrum Liljeholmen i Stockholm. Dessutom bidrar hon med sin expertis som konsultläkare inom neuro-urologi vid Stockholms Sjukhem. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *