Så fungerar kvinnlig viagra

Nu har en variant av preparatet avsedd för kvinnor utkommit, men som har större inverkan på libidot. Mycket har idag sagts om Viagra, men få känner till att det också existerar Viagra för kvinnor. Efterfrågan på Viagra växer för varje dag som går. Efter många förfrågningar från kvinnor har nu detta preparat kommit ut på marknaden. Viagra för kvinnor är producerat efter de nyanser som är utmärkande för hur den kvinnliga organismen är uppbyggd. Den allra vanligaste orsaken till att problem med den sexuella aktiviteten uppstår är bristfällig blodtillförsel till könsorganet, samt smärta i området runt könsorganet och otillräcklig utsöndring av sekret.

Frågan om kvinnlig frigiditet är väldigt kritisk. Inte några sorters sexleksaker eller lekar kan hjälpa kvinnor som har drabbats av detta. För att avsaknaden av orgasm är kopplad till en rubbning i blodflödet. Därför kommer tillämpning av klassisk Viagra på intet sätt att påverka på sexlusten hos varken kvinnor eller män. Men det går med säkerhet att säga att blodflödet in till organen vid bäckenet förstärker utsöndringen som talar om att kvinnan är reda att bli upphetsad och känna orgasm. Om en kvinna har slutat att känna libido behöver hon rådfråga en doktor/gynekolog och på dennes rekommendation börja inta Viagra för kvinnor.

Vid tillämpning av preparatet ökar den sexuella attraktionen avsevärt och testosteronnivån i blodet i den kvinnliga organismen, vilket också förstärker känsligheten för stimulering. Då en kvinna intar preparatet uppstår behagliga känslor i området runt slidan och orgasmen blir förstärkt. Tack vare Viagra för kvinnor är det möjligt att få maximal njutning av sex oavsett ålder.

Preparatet är särskilt effektivt och nödvändigt vid menopaus och hysterektomi i åldrar upp till 50 år. Det rekommenderade intag av Viagra för kvinnor är till en början vanligtvis en tablett. Effekten blir maximal om tabletten intas på tom mage. Preparatets verkan början i snitt efter ungefär en halvtimme.

Effekten kan hålla i sig upp till sex timmar. Det är viktigt att preparatet intas på rätt sätt efter recept och strikt enligt läkares rekommendationer. Vid förhöjd dosering kan biverkningar uppstå i den kvinnliga organismen.

Till de huvudsakliga biverkningarna hör: yrsel, huvudvärk, rubbning av färgseendet, rodnad i ansiktet och förändring i skarpseendet. I princip alla kvinnor kan använda Viagra. Preparatet innehar ett stort antal fördelar. Det eliminerar alla sexuella problem, förhöjer libidot, stärker och föryngrar organismen, återställer orken och hjälper till att förbereda organismen för befruktning.

Särskilt oersättligt är preparatet för frigida kvinnor. Känslan av otillfredsställelse kommer det här preparatet att ta bort ur kvinnans liv föralltid. Istället träder en känsla av självsäkerhet in. Men inte alla kvinnor kan tillämpa preparatet, utan det är viktigt att först stifta bekantskap med instruktionerna för att undvika biverkningar. Till exempel för kvinnor med hjärt- och kärlproblem, samt en rad andra sjukdomar, är preparatet ej tillrådligt.

Dr. Elisabeth Farrelly

farrelly

Dr. Elisabeth Farrelly är en erfaren specialist inom urologisk kirurgi, verksam sedan 1992. Hon erhöll sin doktorsexamen i medicinsk vetenskap från det prestigefyllda Karolinska Institutet år 2021. Som överläkare har hon en anställning i urologi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, samt vid GHP Urologcentrum Liljeholmen i Stockholm. Dessutom bidrar hon med sin expertis som konsultläkare inom neuro-urologi vid Stockholms Sjukhem. […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *