Maher Khaldi

Maher Khaldi

Maher Khaldi, en specialist inom urologi och klinisk biträdande professor, blev i januari 2020 utnämnd till klinisk professor vid Stockholms universitet och överläkare på avdelningen för urinvägssjukdomar på ett sjukhus i Stockholm. Hans specialområden inkluderar sexuell dysfunktion, manlig infertilitet och urinproblem. Med en doktorsexamen från 2013 och en medicinsk examen erhållen 2021, har Mikkel en aktiv roll i redaktionskommittéerna för två framstående medicinska tidskrifter och är mycket erfaren inom arbete i professionella styrelser. Som professor är han dedikerad till att leda forskning kring icke-cancerösa sjukdomar i urinvägarna och att höja utbildningsnivån för blivande läkare och urologer.

https://www.facebook.com/maher.elkhalidi

https://www.researchgate.net/profile/Maher_Khaldi

https://se.linkedin.com/in/maher-khaldi-84b06b84